Θεματική εικόνα για την παρακολούθηση άγριας ζωής με drones. Ένα drone πετά στον ουρανό, πάνω από δάσος.

Παρακολούθηση άγριας ζωής με drones: Ρόλοι, οφέλη & περιορισμοί

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φέρει επανάσταση σε διάφορες πτυχές της ζωής μας, και ο τομέας της παρακολούθησης και προστασίας της άγριας ζωής δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μια από τις πιο καινοτόμες και επιδραστικές εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι η παρακολούθηση της άγριας ζωής με drones ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητα εργαλεία, παρέχοντας στους ερευνητές και τους κάθε λογής υπευθύνους μοναδικές προοπτικές και δυνατότητες που ήταν προηγουμένως εντελώς απρόσιτες.

Αυτό το άρθρο, λοιπόν, θα διερευνήσει τους ποικίλους ρόλους που μπορούν να αναλάβουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην παρακολούθηση της άγριας ζωής, τα οφέλη αλλά και τους περιορισμούς που υπάρχουν.

Ας μη χάνουμε, όμως, άλλο χρόνο και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε!

Ρόλοι των drones στην παρακολούθηση της άγριας ζωής

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναδειχθεί σε ευέλικτα εργαλεία που εξυπηρετούν πολλαπλούς ρόλους στην παρακολούθηση της άγριας ζωής, συμβάλλοντας ο καθένας στην πληρέστερη κατανόηση των οικοσυστημάτων και της δυναμικής των ειδών.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς χρησιμοποιούνται τα drones στην παρακολούθηση της άγριας ζωής (συνήθως λέγονται wildlife ή animal ή ακόμα και conservation drones) και τους διάφορους ρόλους που μπορούν να αναλάβουν:

1. Εναέριες επιθεωρήσεις

Οι παραδοσιακές επίγειες έρευνες μπορεί να είναι χρονοβόρες και από υλικοτεχνική άποψη δύσκολες.

Γι’ αυτό, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είναι εξοπλισμένα με κάμερες και αισθητήρες υψηλής ανάλυσης μπορούν να καλύψουν γρήγορα τεράστιες περιοχές, καταγράφοντας λεπτομερείς εικόνες και δεδομένα σχετικά με την κατανομή των ειδών (φυτών ή ζώων), τα μεγέθη των πληθυσμών και τις συνθήκες των ενδιαιτημάτων.

Αυτές οι εναέριες επιθεωρήσεις είναι συνήθως εξαιρετικά χρήσιμες για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία των ειδών.

2. Επιχειρήσεις κατά της λαθροθηρίας

Η άνοδος της λαθροθηρίας (παράνομο κυνήγι) παραμένει μια τρομερή απειλή για πολλά απειλούμενα υπό εξαφάνιση είδη.

Τα drones, εξοπλισμένα με υπέρυθρες κάμερες και άλλο εξοπλισμό, έχουν τεράστιες δυνατότητες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας σημαντικά στις περιπολίες προστατευόμενων περιοχών.

Έτσι, γίνεται δυνατός ο άμεσος εντοπισμός και η αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στους δασοφύλακες και άλλους υπεύθυνους να παρεμβαίνουν και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε πιθανές απειλές.

3. Παρακολούθηση οικοτόπων

Ασημένιο drone πετάει πάνω από ένα μονοπάτι που περιβάλλεται από βλάστηση.

Τα drones επιτρέπουν στους ερευνητές να παρακολουθούν στενά τις αλλαγές που συντελούνται τους οικοτόπους με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων της αποψίλωσης των δασών, της ανθρώπινης παρέμβασης σε ευαίσθητες περιοχές κ.α.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και για τη χάραξη προσαρμοσμένων και ειδικών στρατηγικών διατήρησης και προστασίας της άγριας ζωής.

4. Μελέτη συμπεριφοράς

Η παρατήρηση της συμπεριφοράς της άγριας ζωής στο φυσικό της περιβάλλον είναι συνήθως δύσκολη λόγω της ανάγκης για ανθρώπινη παρουσία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις φυσικές συμπεριφορές.

Με ένα drone γίνεται δυνατή η πτήση κοντά στην άγρια ζωή. Τα drones έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα μοτίβα συμπεριφοράς των ζώων χωρίς να τα ενοχλούν.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής των ζώων, τη συμπεριφορά και τη σχέση τους με τα υπόλοιπα ζώα και το περιβάλλον τους, τις διατροφικές τους συνήθειες κ.λπ.

Drones διατήρησης και προστασίας της άγριας ζωής – Οφέλη

Τα drones που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τη διατήρηση της άγριας ζωής προσφέρουν πολλά και σημαντικά οφέλη στους ερευνητές, τους υπεύθυνους διατήρησης αλλά και τελικά στο ίδιο το περιβάλλον.

Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα από αυτά τα οφέλη:

1. Αποδοτικότητα και ακρίβεια

Τα drones διατήρησης και προστασίας (conservation drones) μπορούν να καλύπτουν γρήγορα μεγάλες αποστάσεις, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και πόρους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους παρατήρησης και προστασίας.

Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης και τα δεδομένα που συλλέγονται από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρέχουν εξαιρετικά ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για ανάλυση και επεξεργασία.

2. Μεγαλύτερη αξιοπιστία λόγω μειωμένης ενόχλησης

Οι παραδοσιακές έρευνες στο πεδίο συχνά σημαίνουν την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να προσεγγίσει αρκετά τα ζώα που θέλει να παρατηρήσει, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους και τελικά οι μελέτες να αποδειχθούν ανακριβείς.

Τα drones, από την άλλη, λειτουργούν από απόσταση, παρατηρώντας και καταγράφοντας συμπεριφορές χωρίς να ενοχλούν τα ζώα. Έτσι, οι παρατηρήσεις με drones είναι συνήθως πιο αξιόπιστες.

3. Μειωμένο κόστος και αυξημένη αποτελεσματικότητα

Drone για την προστασία της άγριας ζωής (wildlife drone) πετά πάνω από δάσος.

Σίγουρα, οι αρχικές επενδύσεις στην τεχνολογία των drones για την παρακολούθηση της άγριας ζωής είναι σημαντικές.

Είναι αναγκαίο να επιλεχθεί ένα αρκετά ποιοτικό drone με θερμικές κάμερες, αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας και άλλα στοιχεία εξοπλισμού, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν αρκετά ακριβά.

Ωστόσο, η εξοικονόμηση κόστους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο θα είναι ακόμα πιο μεγάλη. Τα drones μειώνουν τα κόστη μεταφοράς και διαμονής που συνοδεύουν τις μελέτες πεδίου, εξαλείφοντας ή μειώνοντας ουσιαστικά την ανάγκη για εκτεταμένο ανθρώπινο δυναμικό – ειδικά αν μιλάμε για αυτόνομα drones.

Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να ανακαλύψετε τι είναι τα αυτόνομα drones και πώς λειτουργούν στο σχετικό άρθρο που έχουμε γράψει για εσάς!

4. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Τα drones συνήθως επιτρέπουν τη μετάδοση βίντεο σε ζωντανή ροή, κάτι που δίνει στους ερευνητές και στους χειριστές τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα γεγονότα καθώς εξελίσσονται.

Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την παρακολούθηση του παράνομου κυνηγιού, την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη ζωντανή συμπεριφορά των ζώων κ.α.

5. Ασφάλεια έρευνας

Η πρόσβαση σε ορισμένα ενδιαιτήματα άγριας ζωής είναι συνήθως δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Μία λάθος κίνηση μπορεί να φέρει τον ερευνητή αντιμέτωπο με κάποιο άγριο ζώο, με τον κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του πρώτου να είναι αυξημένος.

Ωστόσο, τα drones μπορούν να εξερευνήσουν τέτοια επικίνδυνα εδάφη και σημεία χωρίς να γίνουν αντιληπτά, εξασφαλίζοντας, έτσι, ασφαλείς έρευνες.

Drones παρακολούθησης άγριας ζωής – Περιορισμοί και ηθικά διλήμματα

Ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα για την παρακολούθηση της άγριας ζωής, έχουν επίσης περιορισμούς και ηθικές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

  1. Τεχνολογικοί περιορισμοί

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο πτήσης, τη χωρητικότητα του ωφέλιμου φορτίου και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ένα λευκό drone πετάει πάνω από αμμουδιά, ενώ στο βάθος φαίνεται η θάλασσα.

Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να επηρεάσουν την έκταση αλλά και την ποιότητα και ακρίβεια της συλλογής δεδομένων.

Πάντως, αν θέλετε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ιπτάμενου φίλου σας, διαβάστε εδώ όσα πρέπει να ξέρετε για τη συντήρηση της μπαταρίας του drone σας!

  1. Ενόχληση και δυσφορία των ζώων

Είπαμε νωρίτερα πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μειώνουν την άμεση όχληση της άγριας ζωής.

Ωστόσο, η παρουσία τους στο περιβάλλον των ζώων μπορεί να έχει επιπτώσεις.

Πώς, λοιπόν, τα drones επηρεάζουν την άγρια ζωή;

Η πτήση και η παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές που ζουν τα διάφορα ζώα μπορούν κάποιες φορές να προκαλέσουν άγχος, δυσφορία ή ακόμα και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους.

Αυτό, πέρα από το κακό της ενόχλησης των ζώων, μπορεί να οδηγήσει και σε αποτελέσματα μειωμένης αξιοπιστίας λόγω ενδεχόμενης διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των ζώων.

  1. Κίνδυνος ατυχημάτων

Δεν είναι καθόλου απίθανο κάτι να πάει στραβά και το drone να πάθει κάποια ζημιά.

Σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος, όμως, είναι πιθανό να κινδυνεύσει και η ζωή των ζώων που βρίσκονται στην περιοχή και παρακολουθούνται.

  1. Νομικοί περιορισμοί

Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο για την πτήση και τη λειτουργία των drones. Η λειτουργία των drones για την παρακολούθηση της άγριας ζωής πρέπει να τηρεί τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους και να έχει τις κατάλληλες άδειες.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς γίνεται η δήλωση drone στην ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), διαβάστε το διαφωτιστικό άρθρο μας!

Παρακολούθηση και προστασία άγριας ζωής με χρήση drones – Συμπερασματικά

Εν κατακλείδι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναδειχθεί σε εργαλεία που αλλάζουν τα δεδομένα στην παρακολούθηση και την έρευνα της άγριας ζωής, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντολόγοι και οι ερευνητές.

Έτσι, η παρακολούθηση της άγριας ζωής με drones γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική, ακριβής, αξιόπιστη και οικονομική. Βέβαια, η σωστή και αποτελεσματική χρήση αυτού του είδους των drones θα εξασφαλιστεί μόνο αν δοθεί η κατάλληλη προσοχή και σημασία και στους διάφορους ηθικούς προβληματισμούς και περιορισμούς που υπάρχουν.

Αν θέλετε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για επαγγελματικούς σκοπούς και δύσκολες ή απαιτητικές εργασίες, μη χάσετε την ευκαιρία και δείτε τα κορυφαία DJI Mavic 3 επιχειρησιακά drones!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *